Installatiebedrijf voor zorginstellingen

Tabak Installatietechniek is gekwalificeerd en gespecialiseerd in de uitvoering van installatiewerk in zorginstellingen en inrichtingen. Met zo’n vijftig medewerkers heeft ons bedrijf voldoende body om ook grotere projecten binnen afzienbare tijd en volgens afspraak op te leveren.

Werken volgens protocollen

Onze monteurs zijn getraind en ervaren in het werken volgens protocollen, Bijvoorbeeld zoals in het gevangeniswezen gebruikelijk is. Veiligheid van alle aanwezigen – zowel gedetineerden, gevangenispersoneel als onze eigen medewerkers – staat daarbij altijd voorop.

Werken in woon-, werk- en zorgomgeving

Bij het werken in zorginstellingen werk je vaak in een omgeving waar het dagelijks werk en leven gewoon doorgaat. Daarbij houden wij er rekening mee dat de zorgmedewerkers hun werk zo ongestoord mogelijk moeten kunnen uitvoeren.

Daarnaast weten onze medewerkers dat zij rekening moeten houden met de achtergrond van het verblijf van mensen in de betreffende zorginstelling. Want doelgroepen als gedetineerden of patiënten met een psychiatrische achtergrond vergen gerichte voorzorgsmaatregelen, die wij treffen in overleg met de betreffende instelling.

Scroll naar boven